Atık Isı

Atık Isı

Bir sanayi grubu olarak süreçlerimiz sonucu oluşan atıkların doğru yönetilmesi bilinciyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Atık yönetimi çalışmalarımızda; çimento fabrikalarında uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilen klinker ve çimento üretiminde oluşan atıkların kaynağında azaltılmasını, atık karakterlerine göre bertaraf edilmesini ve mümkün olan her durumda bu atıkların geri dönüştürülerek, ekonomiye tekrar kazandırılmasını sağlıyoruz.

Döner fırınlarda tehlikeli atıkların bertaraf edilmesiyle her ay yüzlerce ağacın dikimine eşdeğer sera gazı salınımı engelleniyor, böylece tüm bu işlemler sırasında minimum emisyon oluşuyor.

Üretim prosesinden çıkan ısıyla tükettiğimiz elektriğin bir kısmını üretebilmek için Batıçim ve Batısöke çimento fabrikalarında “Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi” projelerini tamamladık. Projeden elde ettiğimiz elektrik enerjisi, ihtiyacın % 30’unu karşılıyor. Üstelik bu projeler sayesinde 37 bin ton karbon emisyonunu önleyerek yılda ortalama 59 bin ağacın sağladığı oksijeni koruyoruz. Batıçim fabrikasında üretilecek borlu çimentonun uygulaması bor atıklarının değerlendirilmesi ile hem borlu hem de normal çimento üretebiliyor. Bu sayede atık hammaddelerin kullanılmasıyla düşük maliyetli çimento üretirken, atıkların bir sanayi ürününe dönüştürülmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlanabiliyor. Borlu çimento üretiminde, atmosfere salınan karbondioksit miktarının yüzde 10-15 oranında düşük olması çevreye sağladığı diğer bir katkıdır.

Fotoğraf Galerisi
Eko Etiketleme

Dolayısıyla dünyamızın kaynaklarını korumak, toprağın, enerjinin ve suyun daha verimli kullanılmasını sağlamak hepimizin görevi. Bu anlayış doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliği hedef edinmiş grubumuz, Avrupa Birliği destekli “İş Dünyası...

Rehabilitasyon

Yaşadığımız çevrenin korunmasının yanı sıra iyileştirilmesi işimizin ve hayatımızın önemli bir parçası... Batıçim ve Batısöke’nin kullandığı maden sahalarını faaliyet bitiminde rehabilite ediyor, bitki ve canlı yaşamına olanak sağlayacak şekilde tekrar hayata...

Filtre

Dünya standartlarındaki üretim teknolojimiz ve üretimin her aşamasında uyguladığımız etkin kontrol sistemi sayesinde bacalarımızdan atık çıkmasına izin vermiyoruz. Süreçlerimizde kimyasal maddeye yer vermediğimiz için kimyasal atığımız da bulunmuyor.  ...

Ağaçlandırma Etkinlikleri

Batıçim ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında imzalanan protokol ile Batıçim Bornova Çimento Fabrikası’ndaki bitkisel perdelemenin iyileştirilmesine yönelik 10 farklı türde toplam 1.000 ağaç diktik. Batısöke şimdi daha da yeşil! &...