Filtre

Filtre

Dünya standartlarındaki üretim teknolojimiz ve üretimin her aşamasında uyguladığımız etkin kontrol sistemi sayesinde bacalarımızdan atık çıkmasına izin vermiyoruz. Süreçlerimizde kimyasal maddeye yer vermediğimiz için kimyasal atığımız da bulunmuyor.

 A’dan Z’ye üretimin ve kullandığımız sistemin güvenli olması işimizin önemli bir parçası. Fabrika bacalarımız 7 gün/24 saat boyunca ilgili birimler ve Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından denetleniyor.

Eko Etiketleme

Dolayısıyla dünyamızın kaynaklarını korumak, toprağın, enerjinin ve suyun daha verimli kullanılmasını sağlamak hepimizin görevi. Bu anlayış doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliği hedef edinmiş grubumuz, Avrupa Birliği destekli “İş Dünyası...

Rehabilitasyon

Yaşadığımız çevrenin korunmasının yanı sıra iyileştirilmesi işimizin ve hayatımızın önemli bir parçası... Batıçim ve Batısöke’nin kullandığı maden sahalarını faaliyet bitiminde rehabilite ediyor, bitki ve canlı yaşamına olanak sağlayacak şekilde tekrar hayata...

Atık Isı

Bir sanayi grubu olarak süreçlerimiz sonucu oluşan atıkların doğru yönetilmesi bilinciyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Atık yönetimi çalışmalarımızda; çimento fabrikalarında uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştiril...

Ağaçlandırma Etkinlikleri

Batıçim ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında imzalanan protokol ile Batıçim Bornova Çimento Fabrikası’ndaki bitkisel perdelemenin iyileştirilmesine yönelik 10 farklı türde toplam 1.000 ağaç diktik. Batısöke şimdi daha da yeşil! &...